Хянах самбар
8,502,500
E-mongolia нийт амжилттай авсан үйлчилгээ

Хандалт ихтэй үйлчилгээ

1

2,253,479 26.5%

Вакцины гэрчилгээ
2

1,789,249 21.0%

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт
3

574,087 6.8%

Жолоочийн лавлагаа, мэдээлэл
4

553,520 6.5%

Иргэний оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэлийн лавлагаа
5

547,484 6.4%

Авто тээврийн хэрэгслийн торгуулийн мэдээлэл
6

476,343 5.6%

Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа
808,463
ТВ-н олон сувгийн хэрэглэгч
Хиймэл дагуул
376,539
АйПи ТВ
321,732
MMDS
79,302
КаТв
30,890
379,727
ГЭРЭЭТ ИНТЕРНЭТ ХЭРЭГЛЭГЧ
Интернэтийн гадаад урсгал
418 Gbps
Нийт ISP
65
Нийслэлийн хэрэглэгч
209,828
Орон нутгийн хэрэглэгч
78,114
Аж ахуйн нэгж
7,719
4,687,319
ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ ХЭРЭГЛЭГЧ
Ухаалаг утас
3,856,943
4G хэрэглэгч
2,809,592
3G хэрэглэгч
3,539,362
Дата хэрэглээ
405,468 ТВ
SMS-н тоо
833.0 сая
3,856,943
УХААЛАГ ГАР УТАС ХЭРЭГЛЭГЧ
Android
2,576,522
IOS (Apple)
634,287
OS
71,642
Бусад
574,492
379,727
ИНТЕРНЭТ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТЕХНОЛОГИ
Шилэн кабель
354,155
DSL
13,307
Wi-Fi
8,337
Wi-MAX
3,928
851,545,296
ХУР ҮЗҮҮЛЭЛТ
Нийт сервисийн тоо
495
Холбогдсон төрийн байгууллага
79
Холбогдсон аж ахуйн нэгж
168
177
ДАН ҮЗҮҮЛЭЛТ
Нийт хэрэглэгчийн тоо
1,491,442
227,700
ТООН ГАРЫН ҮСЭГ
Төрийн албан хаагч
11,907
Иргэн, Аж ахуйн нэгж
215,793
47,278 км
Дамжуулах сүлжээ
Хот доторх шилэн Кабель
7,059 км
Хот хоорондын шилэн Кабель
40,219 км
Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК 19,549 км
Мобиком нэтворкс ХХК 12,895 км
Скайнэтворкс ХХК 12,195 км
Жемнэт ХХК 2,265 км
МТ Нэтворкс ХХК 241 км
Айрон товер ХХК 133 км
1,643.4 тэрбум төгрөг
Эдийн засгийн үзүүлэлт
11,673 ажилтан
ХҮНИЙ НӨӨЦ
Төрөл Тоо
Үүрэн холбоо 2,649
Мэдээлэл холбооны сүлжээ 1,913
Шуудан 1,410
Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг 1,371
Олон суваг дамжуулах үйлчилгээ 992
Кабель шугам угсралт 960
Суурин холбоо 812
Кабелийн телевиз 673
Интернэт 626
Радио өргөн нэвтрүүлэг 157
Интернэтийн бөөний үйлчилгээ 53
Сансрын холбоо 50
Контентийн үйлчилгээ 7
145,880
Их, дээд сургуульд суралцагчид
Тоо
Бакалавр 117,037
Магистрантур 25,300
Докторантур 3,462
Их, Дээд сургууль /Төрийн/ 18
Их, Дээд сургууль /Хувийн/ 21
ХХМТ-ийн чиглэлээр бэлтгэж буй мэргэжил 42