Хянах самбар
8,502,500
E-mongolia нийт амжилттай авсан үйлчилгээ

Хандалт ихтэй үйлчилгээ

1

2,253,479 26.5%

Вакцины гэрчилгээ
2

1,789,249 21.0%

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт
3

574,087 6.8%

Жолоочийн лавлагаа, мэдээлэл
4

553,520 6.5%

Иргэний оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэлийн лавлагаа
5

547,484 6.4%

Авто тээврийн хэрэгслийн торгуулийн мэдээлэл
6

476,343 5.6%

Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа
747,797
ТВ-н олон сувгийн хэрэглэгч
Хиймэл дагуул
336,844
АйПи ТВ
260,890
MMDS
115,232
КаТв
34,831
307,166
ГЭРЭЭТ ИНТЕРНЭТ ХЭРЭГЛЭГЧ
Интернэтийн гадаад урсгал
418 Gbps
Нийт ISP
65
Нийслэлийн хэрэглэгч
209,828
Орон нутгийн хэрэглэгч
78,114
Аж ахуйн нэгж
3,965
4,363,919
ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ ХЭРЭГЛЭГЧ
Ухаалааг утас
3,405,916
4G хэрэглэгч
2,365,121
3G хэрэглэгч
3,294,303
Дата хэрэглээ
262,102 ТВ
SMS-н тоо
968.7 сая
3,405,916
УХААЛАГ ГАР УТАС ХЭРЭГЛЭГЧ
Android
2,576,522
IOS (Apple)
634,287
OS
71,642
Бусад
123,465
450,166
ИНТЕРНЭТ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТЕХНОЛОГИ
Шилэн кабель
279,826
DSL
158,988
Wi-Fi
8,583
Wi-MAX
2,769
160,153
СУУРИН ХОЛБОО
Өрх
107,777
Аж ахуйн нэгж
32,874
Төсөвт байгууллага
13,819
Бусад /IP дугаар/
5,683
302,876,922
ХУР ҮЗҮҮЛЭЛТ
Нийт сервисийн тоо
345
Холбогдсон төрийн байгууллага
65
Холбогдсон аж ахуйн нэгж
159
40,601
ТООН ГАРЫН ҮСЭГ
Төрийн албан хаагч
8,389
Иргэн, Аж ахуйн нэгж
32,212
46,343 км
Дамжуулах сүлжээ
Хот доторх шилэн Кабель
6,497 км
Хот хоорондын шилэн Кабель
39,846 км
Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК 19,240 км
Мобиком нэтворкс ХХК 12,572 км
Скайнэтворкс ХХК 11,960 км
Жемнэт ХХК 2,265 км
МТ Нэтворкс ХХК 241 км
Айрон товер ХХК 65 км
1,397.9 тэрбум төгрөг
Эдийн засгийн үзүүлэлт
11,099 ажилтан
ХҮНИЙ НӨӨЦ
Төрөл Хувь
Үүрэн холбоо 2,552
Мэдээлэл холбооны сүлжээ 1,893
Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг 1,264
Шуудан 1,259
Кабель шугам угсралт 1,061
Суурин холбоо 866
Интернэт 554
Кабелийн суваг 546
Кабелийн телевиз 449
АйПиТи Ви 425
Радио өргөн нэвтрүүлэг 127
Контентийн үйлчилгээ 73
Сансрын холбоо 30
6,711
Их, дээд сургуульд суралцагчид
Тоо
Их, Дээд сургууль /Төрийн/ 18
Их, Дээд сургууль /Хувийн/ 21
ХХМТ-ийн чиглэлээр бэлтгэж буй мэргэжил 42
Бакалавр 6,245
Магистрантур 336
Докторантур 49